Kỳ thống kê thông tin và thời hạn thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin để thực hiện thủ tục hành chính một cửa được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:22/09/2016

Kỳ thống kê thông tin và thời hạn thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin để thực hiện thủ tục hành chính một cửa được quy định như thế nào? Chào các anh chị Thư Ký Luật! Em sau khi tìm hiểu những gi định mới về cơ chế một cửa quốc gia thì có vài điểm chưa được rõ, mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho em hỏi: Kỳ thống kê thông tin và thời hạn thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin để thực hiện thủ tục hành chính một cửa được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp em. Em xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT thì kỳ thống kê thông tin và thời hạn thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin để thực hiện thủ tục hành chính một cửa được quy định như sau:

   1. Thông tin hàng tháng: Thống kê thông tin, số liệu tính từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng, cung cấp chậm nhất vào ngày 20 tháng sau.

   2. Thông tin cả năm: Thống kê thông tin, số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12, cung cấp chậm nhất vào ngày 20 tháng 01 năm sau.

   3. Thông tin đột xuất: Trong trường hợp Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, các cơ quan có thẩm quyền hoặc Ban Thư ký ASEAN yêu cầu báo cáo, cung cấp thông tin thuộc danh mục chỉ tiêu thông tin quy định tại Điều này hoặc các thông tin khác có liên quan nhưng theo kỳ thống kê và thời hạn khác với các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì Cổng thông tin một cửa quốc gia, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ động cung cấp theo yêu cầu của các cơ quan đó, đồng thời cung cấp cho Cổng thông tin một cửa quốc gia và các cơ quan có liên quan.

   Kỳ thống kê thông tin và thời hạn thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin để thực hiện thủ tục hành chính một cửa được quy định tại Điều 24 Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT hướng dẫn thực hiện cơ chế một cưa quốc gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn