Làm 6 năm ở vùng ĐBKK thì nhận bao nhiêu tiền phụ cấp lâu năm?

Ngày hỏi:27/09/2021

Tôi là giáo viên dạy ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tôi công tác năm nay đã được 6 năm. Vậy Tôi được hưởng bao nhiêu tiền phụ cấp lâu năm?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Làm 6 năm ở vùng ĐBKK thì nhận bao nhiêu tiền phụ cấp lâu năm?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP thì cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng phụ cấp công tác lâu năm.

   Đồng thời, tại Điều 5 Nghị định này có quy định về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, như sau:

   Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

   1. Mức 0,5 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

   2. Mức 0,7 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

   3. Mức 1,0 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

   Như vậy, chị đang là viên chức làm việc tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn được 06 năm thì sẽ được hưởng ở mức 0,5 so với mức lương cơ sở. Do đó, chị sẽ nhận được 745.000 đồng.

   Lưu ý: Mức lương cơ sở ở thời điểm hiện tại là 1.490.000 đồng (Nghị định 38/2019/NĐ-CP) và thời gian được tính phụ cấp là thời gian thực tế làm việc tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn