Lạm dụng nhu cầu quân sự trong khi thực hiện nhiệm vụ bị kỷ luật thế nào?

Ngày hỏi:11/05/2020

Cho hỏi, nếu lạm dụng nhu cầu quân sự trong khi thực hiện nhiệm vụ thì sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 31 Thông tư 16/2020/TT-BQP, lạm dụng nhu cầu quân sự trong khi thực hiện nhiệm vụ bị xử lý như sau:

   - Trong khi thực hiện nhiệm vụ mà vượt quá phạm vi cần thiết của nhu cầu quân sự gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân:

   + Từ 10.000.000 (mười triệu) đồng đến 20.000.000 (hai mươi hiệu) đồng thì bị kỷ luật khiển trách;

   + Từ trên 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng đến dưới 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng thì bị kỷ luật cảnh cáo.

   - Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật từ hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm đến giáng chức, cách chức:

   + Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

   + Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;

   + Gây thiệt hại từ 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng đến dưới 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn