Làm thẩm định hồ sơ đào tạo cử tuyển phải thực hiện định kỳ chuyển đổi công việc

Ngày hỏi:12/03/2016
Tôi là cán bộ ngành Giáo dục được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ đối với các trường hợp được đào tạo cử tuyển, dự bị đại học cho học sinh các dân tộc thiểu số. Tôi có phải chuyển đổi vị trí công tác theo thời hạn không? – Hà Huy Cẩn (huycan***@gmail.com).

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Theo Điểm e Khoản 2 Điều 4 Thông tư số: 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT “Quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Giáo dục” nêu rõ:

   Cán bộ công chức, viên chức làm ở vị trí công việc là thẩm định hồ sơ, tham mưu, đề xuất kế hoạch, giao chỉ tiêu đào tạo cử tuyển, dự bị đại học cho học sinh các dân tộc thiểu số thuộc danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

   Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn sẽ phải phải thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

   Cụ thể Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số: 33/2015/TT-BGDĐT ngày 30/12/2015 của Bộ GD&ĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 35/2010/TT-BGDĐT quy định:

   Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác 5 năm (đủ 60 tháng) đối với công chức, viên chức đảm nhiệm các vị trí công tác quy định tại Điều 5 của Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT.

   Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác có thể thực hiện sớm hơn (trước 60 tháng) do thủ trưởng đơn vị quyết định, trong một số trường hợp sau:

   - Sức khỏe, năng lực không đáp ứng yêu cầu công việc;

   - Vi phạm phẩm chất đạo đức của công chức, viên chức; vi phạm quy chế làm việc của cơ quan,đơn vị nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật”.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn