Làm việc tại vùng khó khăn, chuyển qua vùng khó khăn khác có được hưởng phụ cấp thu hút?

Ngày hỏi:08/06/2019

Tôi làm giáo viên tại vùng đặc biệt khó khăn và hưởng phụ cấp thu hút 05 năm ( 60 tháng) từ năm 2014 và các khoản trợ cấp khác. Nay tôi tiếp tục chuyển đến vùng khác cũng đặc biệt khó khăn và được công nhận theo quy định của pháp luật. Xin hỏi, tôi có được tiếp tục hưởng thêm 05 năm phụ cấp thu hút không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định: “Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm”.

   Theo Khoản 1 Công văn 6106/BNV-TL năm 2015 của Bộ Nội vụ trả lời về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: “Cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được hưởng trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng, hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm và trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối với thời gian đã công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp này khi đến công tác ở vùng khác thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc xã đang công tác được công nhận lại thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

   Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, đối với trường hợp cụ thể của bạn, đã hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút khi công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khác thì không tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo lưu phụ cấp
  Chế độ phụ cấp thu hút
  Chế độ phụ cấp ưu đãi
  Chính sách vùng khó khăn
  Học sinh vùng khó khăn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn