Lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế

Ngày hỏi:19/10/2018

Đối với các chi phí tiếp khách quốc tế dành cho đoàn khách đặc biệt, trưởng đoàn gồm các vị là nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ do thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt. Liên quan đến vấn đề này, Ban biên tập cho tôi hỏi việc lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn

Hồng Quế (0908***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế được quy định tại Mục VI Phụ lục Quy định chi tiết một số biến pháp lễ tân đối ngoại Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành kèm theo Quy định 02-QĐi/TW năm 2018 như sau:

   21. Tổng Bí thư tiếp khách quốc tế

   21.1. Địa điểm: Văn phòng Trung ương Đảng chịu trách nhiệm tổ chức phục vụ Tổng Bí thư tiếp khách quốc tế tại Trụ sở Trung ương Đảng. Trường hợp cần thiết, Ban Đối ngoại Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng để thu xếp cuộc tiếp tại địa điểm phù hợp khác.

   21.2. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương; Trợ lý, Thư ký Tổng Bí thư; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, cơ quan chủ trì đón khách; một số cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương và cơ quan chủ trì đón khách.

   21.3. Nghi thức

   - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ bố trí tiêu binh đứng chào, gác tại cửa chính.

   - Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương đón, tháp tùng khách đến Phòng Khánh tiết.

   - Tổng Bí thư đón, tiễn khách tại Phòng Khánh tiết (trừ trường hợp đặc biệt có thể đón, tiễn tận cửa xe của khách).

   - Tổng Bí thư chụp ảnh với trưởng đoàn khách trước hoặc sau khi kết thúc buổi tiếp.

   22. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư tiếp khách quốc tế

   22.1. Địa điểm: Văn phòng Trung ương Đảng chịu trách nhiệm tổ chức phục vụ đồng chí Thường trực Ban Bí thư tiếp khách quốc tế tại Trụ sở Trung ương Đảng. Trường hợp cần thiết, Ban Đối ngoại Trung ương có thể phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng để thu xếp cuộc tiếp tại địa điểm phù hợp khác.

   22.2. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo cơ quan chủ trì đón khách; một số cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và cơ quan chủ trì đón khách.

   22.3. Lễ tân: Lãnh đạo Vụ Lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì.

   23. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng tiếp khách quốc tế

   23.1. Tiếp khách quốc tế của Trung ương Đảng

   - Địa điểm: Văn phòng Trung ương Đảng chịu trách nhiệm tổ chức phục vụ lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế tại Trụ sở Trung ương Đảng. Trường hợp cần thiết, Ban Đối ngoại Trung ương có thể phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng để thu xếp cuộc tiếp tại địa điểm phù hợp khác.

   - Thành phần tham dự: Lãnh đạo cấp vụ Ban Đối ngoại Trung ương hoặc lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương; đại diện cơ quan chủ trì đón khách; một số cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương và cơ quan chủ trì đón khách.

   - Lễ tân: Lễ tân Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì.

   23.2. Tiếp khách quốc tế về công việc của cơ quan, tổ chức đảng được phân công phụ trách hoặc tiếp khách cá nhân

   - Địa điểm: Tại trụ sở cơ quan tương ứng hoặc địa điểm khác do lãnh đạo quyết định. Trường hợp cần thiết, Ban Đối ngoại Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, bố trí địa điểm tiếp khách theo yêu cầu của lãnh đạo.

   - Thành phần: Do lãnh đạo quyết định. Ban Đối ngoại Trung ương có trách nhiệm cử cán bộ tham dự khi có nội dung liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo.

   - Lễ tân: Do cơ quan tương ứng chủ trì. Ban Đối ngoại Trung ương cử cán bộ lễ tân hỗ trợ khi có yêu cầu.

   Trên đây là nội dung quy định về việc lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quy định 02-QĐi/TW năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cơ quan Đảng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn