Lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được quy định thế nào?

Ngày hỏi:22/09/2016

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đọc báo có thấy thông tin về việc dự kiến chương trình xây dựng luật. Tôi có thể nhờ Ban biên tập trình bày giúp tôi nội dung chương trình xây dựng luật được không? Vấn đề này được quy định tại văn bản Luật nào? Xin chân thành cám ơn sự tư vấn từ Ban biên tập Thư Ký Luật!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được quy định tại Điều 48 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 như sau:

   1. Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh theo trình tự sau đây:

   a) Đại diện Chính phủ trình bày tờ trình đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; ý kiến về đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình, kiến nghị về luật, pháp lệnh.

   Đại diện cơ quan, tổ chức khác, đại biểu Quốc hội có thể được mời phát biểu ý kiến về đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh của mình;

   b) Đại diện Ủy ban pháp luật trình bày báo cáo thẩm tra;

   c) Đại biểu tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;

   d) Ủy ban thường vụ Quốc hội, thảo luận;

   đ) Đại diện Chính phủ, đại diện cơ quan, tổ chức khác, đại biểu Quốc hội có đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh trình bày bổ sung những vấn đề được nêu ra tại phiên họp;

   e) Chủ tọa phiên họp kết luận.

   2.Căn cứ vào đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội, kiến nghị về luật, pháp lệnh của đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban pháp luật, Ủy ban thường vụ Quốchội lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình Quốc hội xem xét, quyết định.

   Hồ sơ dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh gồm tờ trình và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, kèm theo bản điện tử hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật này. Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội.

   3. Ủy ban pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

   Trên đây là tư vấn về lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn