Lập kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ gồm những kế hoạch nào?

Ngày hỏi:30/06/2020

Cho mình hỏi về việc lập kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ, bao gồm những kế hoạch nào? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 16 Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia Ban hành kèm theo Quyết định 16/2020/QĐ-TTg (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định như sau:

   Hàng năm, bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia lập kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia, bao gồm kế hoạch xây dựng mới và kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung kèm theo dự án xây dựng gửi Bộ Tài chính thẩm định, ban hành.

   Như vậy lập kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia, bao gồm có:

   - Kế hoạch xây dựng mới;

   - Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Dự trữ quốc gia
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn