Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng hệ thống công trình phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh như thế nào?

Ngày hỏi:25/07/2016

Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng hệ thống công trình phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang có công việc liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự. Có một thắc mắc pháp lý mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng hệ thống công trình phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 21/2010/TT-BQP thì việc lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng hệ thống công trình phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh được quy định như sau:

   a) Trên cơ sở quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ quy hoạch, kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ và khả năng kinh tế của địa phương chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch và tổ chức xây dựng hệ thống công trình phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh gắn với quy hoạch, kế hoạch xây dựng thế trận quân sự của khu vực phòng thủ của từng địa phương; việc lập quy hoạch xây dựng hệ thống công trình phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ;

   b) Cơ quan Thường trực phòng thủ dân sự Bộ Quốc phòng chủ trì hướng dẫn quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật các loại công trình để đáp ứng yêu cầu phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh và hướng dẫn việc quản lý, bảo dưỡng, bảo vệ các công trình trên;

   c) Việc lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ dân sự thực hiện theo các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi chung là Nghị định 12/2009/NĐ-CP) và Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định 83/2009/NĐ-CP).

   Việc lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng hệ thống công trình phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh được quy định tại Thông tư 21/2010/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn