Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đối tác công tư

Ngày hỏi:05/12/2018

Theo tôi biết, đối với các dự án đối tác công tư trong giai đoạn chuẩn bị dự án phải lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi thì tới giai đoạn lập, thẩm đinh, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Anh chị cho tôi việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đối tác công tư được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 10 Thông tư 50/2018/TT-BGTVT quy định lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi như sau:

   - Lập, trình Báo cáo nghiên cứu khả thi

   + Ban quản lý dự án tổ chức lập, trình Bộ Giao thông vận tải Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này;

   + Cục quản lý chuyên ngành tổ chức lập, trình Bộ Giao thông vận tải Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này;

   + Nhà đầu tư tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án được phê duyệt tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư này. Nhà đầu tư gửi Báo cáo nghiên cứu khả thi đến Bộ Giao thông vận tải (qua Ban quản lý dự án) đối với các dự án tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này và gửi đến Cục quản lý chuyên ngành đối với các dự án tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. Ban quản lý dự án, Cục quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát trình Bộ Giao thông vận tải.

   - Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi

   Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định pháp luật về đầu tư xây dựng.

   Trên đây là quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đối tác công tư.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn