Liên thông lên đại học có được xét tăng lương?

Ngày hỏi:05/04/2019

Xin chào. Em hiện là viên chức ngạch 17a177, tốt nghiệp cao đẳng. Trong quá trình công tác em tiếp tục học liên thông đại học đã tốt nghiệp từ 2015. Cho em hỏi là làm thế nào để em được hưởng lương theo bằng đại học ạ? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV thì chế độ nâng bậc lương đối với viên chức bao gồm chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn khi đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

   Tiêu chuẩn, điều kiện xét nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức cụ thể như sau:

   (1) Điều kiện thời gian giữ bậc trong chức danh: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV.

   (2) Đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương:

   - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

   - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

   Tiêu chuẩn, điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức cụ thể như sau:

   (1) Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản;

   (2) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên;

   (3) Đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương:

   - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

   - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì việc xét nâng lương đối với viên chức chỉ được thực hiện thông qua một trong hai hình thức là nâng lương thường xuyên hoặc nâng lương trước thời hạn khi viên chức đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

   Đồng nghĩa, việc viên chức đang hưởng lương ở bậc cao đẳng mà có học liên thông và được cấp bằng đại học không làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét nâng lương đối với viên chức đó. Trừ trường hợp đơn vị sử dụng viên chức có nhu cầu sử dụng và đồng ý bố trí viên chức vào làm việc tại vị trí phù hợp với trình độ đào tạo đại học vừa được cấp thì các bên có thể thỏa thuận về việc chuyển vị trí làm việc mới và hưởng lương ở bậc lương mới tương ứng với trình độ đào tạo đại học và vị trí việc làm.

   Do đó: Trường hợp bạn đang là viên chức ngạch 17a177, tốt nghiệp cao đẳng, trong quá trình công tác em tiếp tục học liên thông đại học đã tốt nghiệp từ 2015 không thuộc trường hợp được nâng lương thường xuyên hay nâng lương trước thời hạn theo quy định trên. Để được hưởng lương tương ứng với trình độ đào tạo đại học, bạn có thể liên hệ với đơn vị đang công tác để xin bố trí công việc khác tương ứng với trình độ đào tạo đại học (nếu đơn vị có nhu cầu tuyển dụng vị trí này) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn