Liệu có trường hợp nào sẽ không thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức?

Ngày hỏi:21/08/2021

Liên quan đến vấn đề xử lý viên chức thì liệu có trường hợp nào sẽ không thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1, khoản 3 Điều 34 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về Hội đồng kỷ luật viên chức như sau:

   Cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 31 Nghị định này quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với viên chức có hành vi vi phạm, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

   Các trường hợp không thành lập Hội đồng kỷ luật

   - Đã có kết luận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi vi phạm, trong đó có đề xuất hình thức kỷ luật.

   - Đã có quyết định xử lý kỷ luật đảng.

   Như vậy, có các trường hợp như: Đã có kết luận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi vi phạm, trong đó có đề xuất hình thức kỷ luật; Đã có quyết định xử lý kỷ luật đảng thì sẽ không thành lập Hội đồng kỷ luật đối với viên chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn