Lộ trình triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019 - 2020

Ngày hỏi:04/02/2020

Cho tôi hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định lộ trình triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành trong giai đoạn 2019 - 2020 thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục I Chương III Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định lộ trình triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019 - 2020 như sau:

   1. Cơ chế, chính sách

   - Tập trung ưu tiên việc xây dựng quy định cấu trúc các CSDL của các lĩnh vực chuyên ngành, cấu trúc dữ liệu dùng chung trao đổi chia sẻ giữa các lĩnh vực, các bộ, ngành, các địa phương;

   - Hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, định mức, đơn giá về ứng dụng CNTT trong ngành TN&MT;

   - Xây dựng các cơ chế, quy chế duy trì vận hành các HTTT, CSDL. Chi tiết tại Phụ lục 04.

   2. Hạ tầng, công nghệ

   - Nghiên cứu, tiếp cận các công nghệ mới, tham gia cuộc CMCN 4.0;

   - Duy trì vận hành, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng các Trung tâm dữ liệu của Bộ theo hướng tập trung hóa các hệ thống CNTT của Bộ đảm bảo đủ năng lực, tính dự phòng và phân tải;

   - Tiếp tục vận hành và khai thác có hiệu quả hạ tầng tính toán lưu trữ và các dịch vụ nền tảng của Bộ. Đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng tính toán, lưu trữ đảm bảo tính kế thừa theo định hướng nền tảng công nghệ điện toán đám mây phục vụ cho quá trình chuyển đổi số trong Bộ TN&MT;

   - Triển khai nền tảng trao đổi, chia sẻ tích hợp dữ liệu;

   - Nghiên cứu xây dựng Trung tâm thông tin, dữ liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long.

   Chi tiết tại Phụ lục 03.

   3. An toàn thông tin

   - Hoàn thiện xác định cấp độ và đảm bảo các phương án an toàn hệ thống thông tin cho các hệ thống CNTT của Bộ;

   - Đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin lớp mạng, lớp ứng dụng; các giải pháp xác thực, định danh.

   Chi tiết tại Phụ lục 03.

   4. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

   - Tập trung xây dựng các HTTT/CSDL dùng chung, các dịch vụ mang tính chất nền tảng, phục vụ xây dựng, phát triển các HTTT trong ngành;

   - Cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp;

   - Các hệ thống thông tin phục vụ hành chính nội bộ, hỗ trợ chỉ đạo điều hành;

   - Các HTTT/CSDL quốc gia có tính chất nền tảng, liên ngành, các CSDL chuyên ngành đáp ứng nhu cầu chuyên môn nghiệp vụ.

   Chi tiết tại Phụ lục 01, 02.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn