Loại phụ cấp nào được tính làm căn cứ để tính phụ cấp công vụ cho công chức?

Ngày hỏi:14/09/2021

Loại phụ cấp nào được sẽ tính làm căn cứ để tính phụ cấp công vụ cho công chức? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 3 Nghị định 34/2012/NĐ-CP có quy định về mức phụ cấp công vụ như sau:

   Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

   Như vậy, phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm là những loại phụ cấp sẽ được tính vào để làm căn cứ tính phụ cấp công vụ.

   Công thức tính cụ thể như sau:

   Phụ cấp công vụ = 25% x (mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) (hoặc + phụ cấp quân hàm)).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn