Lựa chọn đối tượng thanh tra khi xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành về hải quan hàng năm

Ngày hỏi:01/11/2018

Là công chức nhà nước đang công tác trong lĩnh vực thanh tra, nhưng không phải là thanh tra của ngành hải quan. Có thắc mắc sau liên quan đến thanh tra chuyên ngành hải quan tôi mong nhận được phản hồi từ các bạn. Cụ thể thắc mắc của tôi như sau: Lựa chọn đối tượng thanh tra khi xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành về hải quan hàng năm được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lựa chọn đối tượng thanh tra khi xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành về hải quan hàng năm được quy định tại Điều 14 Quyết định 4129/QĐ-TCHQ năm 2017 về Quy định tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   a) Căn cứ lựa chọn

   - Danh sách doanh nghiệp trọng điểm (các doanh nghiệp có rủi ro ở các mức độ và các lĩnh vực hoạt động khác nhau) của Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

   - Yêu cầu nhiệm vụ công tác của Ngành, của đơn vị; Định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của cơ quan quản lý cấp trên;

   - Kết quả phân tích, đánh giá thông tin thu thập về đối tượng thanh tra.

   b) Lập danh sách đối tượng thanh tra

   - Danh sách đối tượng thanh tra được lập theo kết quả phân tích, xác định rủi ro cao, trung bình, thấp, và cân đối với nguồn nhân lực của đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra để xác định số lượng đối tượng thanh tra đưa vào kế hoạch thanh tra hàng năm;

   - Trên cơ sở danh sách đối tượng thanh tra đã được các đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra lựa chọn, đơn vị thanh tra chịu trách nhiệm lập cơ sở dữ liệu về đối tượng thanh tra; tổng hợp dự thảo kế hoạch thanh tra chuyên ngành hải quan năm; làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền xử lý chồng chéo (nếu có) và phê duyệt kế hoạch năm theo quy định của pháp luật về thanh tra của Bộ Tài chính và của Tổng cục Hải quan.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn