Luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thuế là gì?

Ngày hỏi:25/10/2019

Luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thuế  trong ngành thuế là gì? Mong sớm nhận phản hồi với thắc mắc nói trên. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 1 Quyết định 1197/QĐ-TCT năm 2005, có quy định:

   Điều động dưới hình thức luân chuyển (sau đây gọi tắt là điều động luân chuyển) là việc bố trí cán bộ, công chức thuộc diện quy hoạch phát triển phải trải qua các vị trí công tác khác nhau trong cùng một cấp hoặc giữa các cấp khác nhau nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được rèn luyện thử thách ở nhiều công việc, nhiều khâu quản lý trước khi được bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo mới, chức vụ lãnh đạo cao hơn.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn