Luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước phải tuân theo nguyên tắc gì?

Ngày hỏi:27/08/2018

Xin chào, tôi tên Hạnh Như sinh sống và làm việc tại Long An lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước. Vừa qua tôi có nhận được một Quyết định Luân chuyển công tác, do đã có Quyết định nên tôi phải thực hiện. Tuy nhiên tôi muốn biết: Luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước phải tuân theo nguyên tắc gì? Các bạn vui lòng hỗ trợ giúp tôi với nhé. Cảm ơn! (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy định luân chuyển, điều động công chức và biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước, nguyên tắc Luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước được quy định như sau:

   1. Luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác phải căn cứ các quy định của Đảng, của Nhà nước và của ngành. Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước (sau đây gọi tắt là Ban Cán sự đảng) và các cấp ủy đảng thống nhất lãnh đạo công tác luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác.

   2. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu đơn vị. Công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo đủ điều kiện và đúng đối tượng theo quy định.

   3. Phải căn cứ vào yêu cầu công tác, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế, phù hợp với trình độ, năng lực của công chức, viên chức và mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên chức đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

   4. Công chức được điều động, luân chuyển và công chức, viên chức được biệt phái phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái của cấp có thẩm quyền.

   5. Công chức được điều động, luân chuyển và công chức, viên chức được biệt phái nếu không thực hiện quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái của cấp có thẩm quyền sẽ chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên, không được xem xét đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương trước thời hạn và áp dụng các hình thức khen thưởng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nguyên tắc Luân chuyển, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước. Để có thể hiểu rõ hơn vấn đề vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn