Lương công chức cấp xã

Ngày hỏi:29/08/2013

Tôi có anh bạn hiện đang công tác tại UBND xã từ năm 1988 và được phân công làm công tác Văn phòng UBND xã, đến tháng 9/1989 được Đảng uỷ chính quyền xã cử đi học lớp trung cấp quản lý hành chính nhà nước. Đến tháng 9/1990 bạn tôi ra trường trở về địa phương tiếp tục công tác và được địa phương phân công làm công tác quản lý ruộng đất, sau này là cán bộ địa chính. Đến năm 2002, bạn tôi tham gia học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đất đai, trở về địa phương tiếp tục công tác và vẫn được giữ chức danh cán bộ địa chính xã và được tính là sơ cấp địa chính, được hưởng theo chế độ ngạch bậc từ đó, cho đến năm 2010 là bậc 4 của hệ sơ cấp (trước đây chỉ được hưởng chế độ phụ cấp). Từ năm được UBND huyện sắp xếp cán bộ công chức cấp xã, bạn tôi được chuyển sang làm công tác Văn phòng UBND xã và được chuyển xếp lương bậc 2 của hệ trung cấp. Như vậy bạn tôi được xếp lương và ngạch bậc như vậy là quá thiệt thòi. Vậy xin luật gia cho biết căn cứ vào các quy định của Nhà nước, bạn tôi công tác liên tục từ năm 1988 cho tới nay và có bằng trung cấp quản lý hành chính nhà nước từ năm 1990 thì bạn tôi có được xếp lương theo bằng trung cấp và được hưởng ngạch bậc của hệ trung cấp từ năm 1990 hay không, nếu không được thì tại sao?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Nghị định số 92/2009/ ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư liên tịch số 03/2010 ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009 ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định việc xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã như sau: Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004 ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh đảm nhiệm, thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước), bảng lương số 4 (bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004; Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003); Tốt nghiệp trình độ cao đẳng được xếp lương theo ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số 01a.003); Tốt nghiệp trình độ trung cấp được xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004); Tốt nghiệp trình độ sơ cấp xếp lương theo ngạch nhân viên văn thư (mã số 01.008). Những người hiện đang đảm nhiệm chức danh công chức cấp xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định thì được hưởng lương bằng 1,18 so với mức lương tối thiểu chung. Từ quy định nêu trên thì việc xếp lương đối với bạn anh là đúng quy định vì Nghị định 92/2009 quy định về xếp lương đối với công chức cấp xã mới được thực hiện từ năm 2010, và hiện nay thì việc xếp lương theo ngạch, bậc đối với công chức cấp xã đều phải qua các kỳ thi chuyển ngạch, đối với tiêu chuẩn của ngạch, bậc công chức cũng đòi hỏi các tiêu chuẩn cả về trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, ngoại ngữ, tin học


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Nghị định số 92/2009/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn