lương nhân viên biên chế ?

Ngày hỏi:01/08/2015
Nhân viên hợp đồng có được nâng lương nhu nhân viên biên chế không? Nếu trúng tuyển viên chức thì Hệ số lương như thế nào?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được điều chỉnh bởi Bộ Luật Lao động. Theo đó, tại Điều 15, Bộ Luật lao động quy định: “Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”.

   Khi ký kết hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về tiền lương (mức lương, thời gian nâng lương, phụ cấp lương (nếu có) v.v…. Do vậy, ông là hợp đồng lao động thì chế độ tiền lương là do sự thỏa thuận giữa ông và người sử dụng lao động.

   Trường hợp ông là hợp đồng lao động nếu trúng tuyển vào viên chức thì việc xếp lương thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, cụ thể như sau: “Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp”


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn