Lương, phụ cấp của Phó Chủ tịch xã

Ngày hỏi:11/09/2012

Bạn đọc Bùi Sơn thắc mắc: Theo tôi được biết, lương của các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã không hưởng từ nguồn ngân sách tại xã nơi công tác. Vậy, tiền lương làm thêm giờ (thứ 7 và Chủ nhật) và tiền công tác phí của các đội viên do đơn vị nào chi trả?

  • Theo Thông tư 171/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã thì tiền lương và các chế độ chính sách khác của đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã do nguồn ngân sách Nhà nước trung ương chi trả. Đội viên được nhận các khoản nêu trên tại xã nơi công tác.

   Căn cứ khoản 2, Điều 4, Thông tư 171/2011/TT-BTC thì việc lập dự toán tiền lương, trợ cấp và các khoản có tính chất tiền lương đối với đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã được thực hiện như sau:

   Hàng năm, địa phương căn cứ vào số lượng đội viên thực tế và chế độ quy định để xác định nhu cầu kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước trung ương bổ sung có mục tiêu và tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính thẩm tra theo quy định.

   Theo đó, việc lập dự toán tiền làm thêm giờ và công tác phí hàng năm được địa phương tổng hợp chung với dự toán tiền lương và các khoản phụ cấp khác cho đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn