Lưu trữ tài liệu đánh giá công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày hỏi:02/12/2019

Xin chào! Hiện nay theo quy định mới từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì vấn đề lưu trữ tài liệu đánh giá công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân được quy định cụ thể thế nào? Chân thành cảm ơn

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lưu trữ tài liệu đánh giá công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân được quy định tại Điều 10 Quy chế kèm theo Quyết định 561/QĐ-VKSTC 2019, cụ thể như sau:

   Kết quả đánh giá, phân loại được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ công chức, viên chức, bao gồm:

   - Phiếu đánh giá, phân loại công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý (mẫu số 01); phiếu đánh giá, phân loại công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý (mẫu số 02); phiếu đánh giá, phân loại viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (mẫu số 03) và phiếu đánh giá, phân loại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (mẫu số 04) ban hành kèm theo Quy chế này;

   - Văn bản kết luận và thông báo về kết quả đánh giá, phân loại của cấp có thẩm quyền quản lý; hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại (nếu có);

   - Văn bản kết luận và thông báo về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức (nếu có).

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn