Mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày hỏi:19/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Anh chị cho tôi hỏi mà ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính để trong thực hiện cơ chế một của, một của liên thông như thế nào? Anh chị giải đáp giúp tôi với.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 20 Thông tư 01/2018/TT-VPCP, có hiệu lực ngày 06/01/2019, quy định mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính như sau:

   1. Cấu trúc mã

   Mã ngành, lĩnh vực bao gồm các ký tự chữ và số, có cấu trúc như sau: MX1X2-LV

   Trong đó:

   - MX1X2 là mã đơn vị cấp 1 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

   - LV là mã lĩnh vực, gồm các ký tự chữ và số theo danh mục do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành.

   2. Mã ngành, lĩnh vực được sử dụng cho các hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

   Trên đây là quy định về mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn