Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/11/2019

Tìm hiểu quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng, tôi cần cung cấp thông tin về: Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV, cụ thể như sau:

   1. Nhóm chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư, bao gồm:

   a) Kiến trúc sư hạng I Mã số: V.04.01.01

   b) Kiến trúc sư hạng II Mã số: V.04.01.02

   c) Kiến trúc sư hạng III Mã số: V.04.01.03

   2. Nhóm chức danh nghề nghiệp thẩm kế viên, bao gồm:

   a) Thẩm kế viên hạng I Mã số: V.04.02.04

   b) Thẩm kế viên hạng II Mã số: V.04.02.05

   c) Thẩm kế viên hạng III Mã số: V.04.02.06

   d) Thẩm kế viên hạng IV Mã số: V.04.02.07

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn