Mã số thẻ của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày hỏi:12/11/2019

Từ ngày 15/12 thì mã số thẻ của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào? Mong nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 9 Điều 1 Thông tư 16/2019/TT-BLĐTBXH (Có hiệu lực ngày 15/12/2019) quy định mã số thẻ của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

   => Mỗi công chức thanh tra chuyên ngành được cấp một mã số thẻ, Mã số thẻ gồm:

   - Nhóm ký tự đầu: A09 là mã số của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

   - Nhóm ký tự tiếp theo là ký hiệu phần chữ viết tắt tên của từng đơn vị:

   + Cục Quản lý lao động ngoài nước viết tắt là: QLLĐNN;

   + Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp viết tắt là: TCGDNN;

   + Cục An toàn lao động viết tắt là: ATLĐ.

   Ví dụ: A09-QLLĐNN.01, trong đó: A09 là mã số của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; QLLĐNN là Cục Quản lý lao động ngoài nước; 01 là số thứ tự công chức thanh tra chuyên ngành được cấp thẻ

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn