Mất trước khi đủ 40 năm tuổi đảng có được truy tặng Huy hiệu Đảng không?

Ngày hỏi:06/06/2020

Xin hỏi: Đến tháng 11 năm 2019 mới đủ 40 năm tuổi đảng. Tháng 5/2019 đảng viên đột ngột qua đời. Vậy có được truy tặng huy hiệu đảng không? Nếu được thì gia đình cần làm những thủ tục gì. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm 27.3 Tiết a, Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 quy định về tiêu chuẩn, đối tượng và thủ tục khen thưởng như sau:

   - Tiêu chuẩn, đối tượng tặng Huy hiệu Đảng:

   Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên thì được tặng Huy hiệu Đảng. Đảng viên đã từ trần, nếu thời gian tham gia sinh hoạt đảng có đủ tuổi đảng như nêu trên thì được truy tặng Huy hiệu Đảng. Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng từ hình thức cảnh cáo trở lên thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng. Đảng viên bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá một năm so với thời gian quy định.

   - Việc tặng giấy khen, bằng khen, tặng cờ đối với tổ chức đảng, tặng giấy khen, bằng khen đối với đảng viên và thủ tục xét tặng Huy hiệu Đảng, các hình thức khen thưởng khác trong Đảng thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

   Đối với trường hợp của bạn: Đảng viên đến tháng 11 năm 2019 mới đủ 40 năm tuổi đảng, nhưng qua đời vào tháng 5/2019 thì đã có thời gian tham gia sinh hoạt đảng có đủ 30 năm tuổi đảng.

   => Như vậy, trường hợp này được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

   Theo Tiểu mục 1.1, Mục 1, Phần III Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 có quy định như sau:

   a) Đảng viên

   Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng làm tờ khai đề nghị chi bộ; đảng viên mất Huy hiệu Đảng làm bản tường trình nói rõ lý do bị mất Huy hiệu Đảng đề nghị chi bộ; đối với đảng viên đã từ trần thì người thân trong gia đình làm tờ khai đề nghị chi bộ xem xét.

   b) Chi bộ

   Xét, nếu có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điểm 27.3 Tiết a, Quy định 29-QĐ/TW và Điểm 18, Hướng dẫn 01-HD/TW thì đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất hoặc truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đã từ trần.

   ...

   => Như vậy, gia đình bạn tiến hành làm tờ khai đề nghị chi bộ Đảng xem xét truy tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên đã từ trần.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn