Mẫu đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân

Ngày hỏi:13/02/2020

Được biết có quy định mới định về việc cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, cho tôi hỏi văn bản này có quy định biểu mẫu đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân không? Nếu có nhờ cung cấp giúp. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ mẫu 01 Phụ lục Thông tư 185/2019/TT-BQP (Có hiệu lực ngày 18/02/2020) quy định mẫu đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CHO CÁ NHÂN

   Kính gửi: .

   Họ và tên (chữ in hoa):……………………………………….Giới tính:....□... Nam ....□....Nữ

   Ngày sinh: ……../……./………. Nơi sinh: ……………………………………………………..

   Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………………Ngày cấp: .............Nơi cấp: ……………….

   Địa chỉ thư điện tử công vụ (1):…………………………………………………………………

   Cơ quan, tổ chức công tác: ……………………………………………………………………..

   Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

   Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………

   Số điện thoại di động: …………………………………………………………………………….

   SIM PKI (2): ………………………………………………………………………………………..

   Số hiệu chứng thư số cũ (nếu có): ………………. Ngày cấp:……… Ngày hết hạn: ………

   <Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
   Người khai
   (Ký và ghi rõ họ tên)

   Ghi chú:

   (1) Địa chỉ hộp thư điện tử của cá nhân được cấp bởi cơ quan nhà nước (không sử dụng các địa chỉ thư điện tử gmail, yahoo, hotmail...).

   (2) SIM PKI là thiết bị thẻ SIM điện thoại có chức năng lưu khóa bí mật phục vụ ký số dữ liệu trên thiết bị di động đảm bảo an toàn. Nếu Thuê bao muốn đăng ký sử dụng SIM PKI thì điền thông tin nhà mạng viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone); Thuê bao muốn chuyển số đang sử dụng sang SIM PKI thì ghi thêm ký hiệu "cs ” (Ví dụ: Viettel/cs).


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn