Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại sản xuất muối do thiên tai

Ngày hỏi:27/09/2019

Ban biên tập cho tôi xin mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại sản xuất muối do thiên tai. Mong nhận được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mẫu 3 Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Quyết định 3499/QĐ-BNN-PCTT quy định mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại sản xuất muối do thiên tai, cụ thể như sau:

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ

   Hỗ trợ sản xuất muối thiệt hại do thiên tai

   Kính gửi: - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, phường...

   Tôi tên là: ………………………………………………………………………

   Địa chỉ: …………………………………………………………………………

   Kê khai diện tích sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai như sau:

   Đợt thiên tai: ………………………………………………………………….

   Diện tích bị thiệt hại: ……………………………………….. ha

   Vị trí sản xuất muối: ……………………………………………………

   Thời điểm bắt đầu sản xuất: …………………………………………………….

   Diện tích thiệt hại: ……………………………………….ha

   Thiệt hại từ 30 - 70% là: …………………………………ha

   Thiệt hại trên 70% là: …………………………………….ha

   Hồ sơ lưu gồm có: ………………………………………………………………..

   ……………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………

   Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường).......................xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của …………………..

   Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

   XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
   THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
   (Ký, ghi rõ họ và tên)

   ………,ngày ….. tháng ….. năm 20………
   Người làm đơn
   (Ký, ghi rõ họ và tên)

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công trình phòng chống thiên tai
  Khắc phục thiên tai
  Phòng chống thiên tai
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn