Mẫu đơn khiếu nại theo quy định mới

Ngày hỏi:10/11/2020

Em muốn xin mẫu đơn khiếu nại. Xin anh chị hỗ trợ theo quy định mới nhất. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mẫu số 1 Phụ lục Ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 10/12/2020) quy định như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ----------------------------

   …, ngày... tháng ... năm…..

   ĐƠN KHIẾU NẠI

   Kính gửi: ………………………..(1)

   Họ và tên người khiếu nại: .......................................................................................... ;

   Địa chỉ: .................................................................................................................. (2);

   Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân ............................... , ngày cấp ……………,

   nơi cấp:…………………… (3).

   Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: ........................................................... ;

   Địa chỉ: .................................................................................................................. (4);

   Khiếu nại về việc: ................................................................................................... (5);

   Nội dung khiếu nại: ................................................................................................. (6).

   (Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có).

   NGƯỜI KHIẾU NẠI
   (Chữ ký hoặc điểm chỉ)   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

   (2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

   - Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

   - Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

   (3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

   (4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

   (5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

   (6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn