Mẫu giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài

Ngày hỏi:30/08/2019

Nhờ Quý anh chị cung cấp giùm tôi mẫu giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài để làm thủ tục cấp lại hộ chiếu do hết hạn. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT/BCA-BNG sửa đổi Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài. Cụ thể như sau:

   Mẫu X04

   BỘ CÔNG AN
   CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: /A72-P3

   Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ………….

   GIẤY XÁC NHẬN

   Ảnh
   mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.

   nhân sự của công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài

   Theo đề nghị của ông/bà:……………………………………., sinh ngày ………………………….

   Hiện thường trú tại: ……………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………………

   Về việc xác nhận nhân sự cho thân nhân hiện đang ở nước ngoài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an xác nhận:

   - Họ và tên: - Giới tính:

   - Sinh ngày: - Nơi sinh:

   - Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ……………………………………………………………………..

   ……………………………………………………………………………………………………………

   - Xuất cảnh ngày: ………./……../………, qua cửa khẩu: ……………………………. bằng hộ chiếu, giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh số: ……………………………………………..………., cơ quan cấp: ………………………………….; ngày cấp …../……/…………………………...

   Giấy xác nhận này có giá trị 01 năm kể từ ngày cấp và được dùng làm căn cứ để cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông hoặc giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài./

   TL. CỤC TRƯỞNG
   PHÓ TRƯỞNG PH

   Nơi nhận:

   - Ông/ bà: ………….
   - CQĐD Việt Nam tại ………..
   - Lưu: A72-P3. 03b.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn