Mẫu lời chứng chứng thực hợp đồng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày hỏi:06/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật thì: Lời chứng chứng thực hợp đồng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ghi như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Tại Phụ lục Thông tư 01/2020/TT-BTP, có quy định về mẫu lời chứng chứng thực chữ ký của nhiều người trong một giấy tờ, văn bản như sau:

  Lời chứng chứng thực hợp đồng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

  Ngày........................... tháng................ năm..................... (Bằng chữ.......................... )(1)

  Tại.................................................................................................................................. (2).

  Tôi (3)............................................................................. , là (4).....................................

  Chứng thực

  - Hợp đồng......................................................................... (5) được giao kết giữa:

  Bên A: Ông/bà: ...................................................................................................................

  Giấy tờ tùy thân (6) số...................................................

  Bên B: Ông/bà: ...................................................................................................................

  Giấy tờ tùy thân (6) số...................................................

  - Các bên tham gia hợp đồng cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của hợp đồng.

  - Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ yêu cầu và chứng thực, các bên tham gia

  hợp đồng minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình; tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và đã cùng ký/điểm chỉ (7) vào hợp đồng này trước mặt ông/bà là người tiếp nhận hồ sơ.

  Hợp đồng này được lập thành....................................... bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ... trang), cấp cho:

  +............................................... bản chính;

  +............................................... bản chính;

  Lưu tại......................................................... (2) 01 (một) bản chính.

  Số chứng thực ...................... quyển số .............. (8) - SCT/HĐ,GD

  Người tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ, tên (9)

  Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (10)

  Ban biên tập phản hồi thông tin.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
Chứng thực hợp đồng
Thủ tục chứng thực
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn