Mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu/giấy thông hành cho người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày hỏi:30/08/2019

Chúng tôi đang cư trú tại Liên bang Nga. Nhờ luật sư cung cấp Mẫu tờ khai đề nghị cấp, cấp lại hộ chiếu phổ thông/giấy thông hành để chúng tôi tiện theo dõi và thực hiện thủ tục. Cảm ơn luật sư.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu tờ khai dùng cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông/giấy thông hành được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT/BCA-BNG sửa đổi Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.

   Cụ thể như sau:

   Mẫu X02

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   -----------------

   TỜ KHAI

   Ảnh mới chụp cỡ 4 x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng. (1)

   (Dùng cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông/giấy thông hành)

   1. Họ và tên (chữ in hoa) ……………………………………. 2. Nam Nữ

   3. Sinh ngày ….. tháng ….. năm ……………………….. 4. Nơi sinh (tỉnh, thành phố) ………..

   5. Giấy CMND số:

   (2) Ngày cấp …/…/….. Nơi cấp (tỉnh, TP) .....

   6. Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi theo giấy phép cư trú của nước sở tại) …………………….

   ……………………………………………………….. 7. Số điện thoại, địa chỉ email ……………..

   8. Địa chỉ cư trú ở trong nước trước khi xuất cảnh (ghi theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú):

   ……………………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………………

   9. Địa chỉ nơi làm việc ở trong nước ..........................................................................................

   ……………………………………………………………………………………………………………

   10. Cha đẻ: họ và tên ……………………………………. sinh ngày ……./……………/…………..

   Mẹ đẻ: họ và tên …………………………………………. sinh ngày ……./……………/…………..

   Vợ/chồng: họ và tên ………….…………………………. sinh ngày ……./……………/…………..

   Địa chỉ, số điện thoại người thân để liên hệ khi cần ……………………………………………….

   11. Hộ chiếu được cấp lần gần nhất số ……….. cấp ngày ….. / …../ ……..Cơ quan cấp …….

   12. Nội dung đề nghị (3) ………………………………………………………………………………

   13. Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):

   Họ và tên (chữ in hoa) ……………………………………………….. Nam Nữ …………………...

   Sinh ngày ………/ ……../ ……….. Nơi sinh (tỉnh, thành phố, quốc gia) ………………………….

   14. Giấy tờ (bản sao/chụp) nộp kèm theo: ………………………………………………………….

   Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   Ảnh trẻ em (đề nghị cấp chung) mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu đề trần, phông nền trắng cỡ 3x4 cm (4)

   Làm tại ……………. ngày …… tháng …. năm…..

   Người đề nghị
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Chú thích:

   1) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.

   2) Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau; nếu CMND có 12 số thì điền vào 12 ô.

   3) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc ủy quyền; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

   4) Dán 01 ảnh trẻ em dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung (nếu có) vào khung 01 vào mặt sau.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn