Mẹ là đảng viên có con vi phạm pháp luật thì có bị xử lý kỷ luật đảng không?

Ngày hỏi:12/08/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật thì trường hợp con cùng hộ khẩu gia đình vi phạm pháp luật hay tệ nạn xã hội cờ bạc thì bố mẹ có bị xử lý kỷ luật đảng không ạ?


    Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

    • Tại Khoản 1d Điều 13 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, có quy định:

      Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

      Thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội.

      Và tại Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018, có quy định:

      “Thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội”.

      Con của đảng viên phạm tội mà đảng viên phải chịu trách nhiệm liên đới gồm: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con dâu, con rể cùng sống, sinh hoạt trong gia đình và trực tiếp phụ thuộc vào việc nuôi dưỡng, quản lý của đảng viên đó.

      => Như vậy, theo quy định nêu trên, trường hợp người mẹ là đảng viên thiếu trách nhiệm quản lý, giáo dục dẫn đến người con phạm tội, vi phạm pháp luật thì vẫn sẽ bị xử lý kỷ luật khiển trách. Chị căn cứ quy định trên để đối chiếu trường hợp của mình.

      Trân trọng.


    Nguồn:

    THƯ KÝ LUẬT
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn