Miễn nhiệm, thay thế Kiểm soát viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Ngày hỏi:08/02/2017

Miễn nhiệm, thay thế Kiểm soát viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Miễn nhiệm, thay thế Kiểm soát viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Thành Minh (minh****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Miễn nhiệm, thay thế Kiểm soát viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc được quy định tại Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc ban hành kèm theo Nghị định 12/2014/NĐ-CP như sau:

   1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

   a) Bị Tòa án kết án bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật về vi phạm pháp luật hình sự;

   b) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

   c) Không trung thực trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác, báo cáo không trung thực tình hình tài chính Tổng công ty;

   d) Quyết định vượt thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng đối với lợi ích của chủ sở hữu và hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;

   đ) Không thực hiện nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan;

   e) Theo quy định tại quyết định bổ nhiệm (nếu có).

   2. Kiểm soát viên được thay thế trong những trường hợp sau đây:

   a) Xin từ chức và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật;

   b) Khi có quyết định nghỉ hưu, điều chuyển hoặc bố trí công việc khác;

   c) Bị miễn nhiệm theo quy định tại Khoản 1 của Điều này.

   Trên đây là quy định về Miễn nhiệm, thay thế Kiểm soát viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 12/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổng công ty Lương thực miền Bắc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn