Mối quan hệ công tác của ban cán sự Trung ương với các ban đảng Trung ương

Ngày hỏi:19/03/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự Trung ương. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì mối quan hệ công tác của ban cán sự Trung ương với các ban đảng Trung ương như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 11 Quyết định 172-QĐ/TW 2013 thì mối quan hệ công tác của ban cán sự Trung ương với các ban đảng Trung ương như sau:

   1- Đảng đoàn, ban cán sự đảng phối hợp với các ban đảng Trung ương thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo quy định về phân cấp quản lý; hướng dẫn công tác xây dựng Đảng thuộc chức năng, nhiệm vụ của các ban đảng Trung ương.

   2- Các ban đảng Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng đối với các đảng đoàn, ban cán sự đảng.

   Trên đây là quy định về mối quan hệ công tác của ban cán sự Trung ương với các ban đảng Trung ương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn