Mối quan hệ công tác của ban cán sự Trung ương với các đảng ủy khối Trung ương

Ngày hỏi:19/03/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng đoàn, ban cán sự Trung ương. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì mối quan hệ công tác của ban cán sự Trung ương với các đảng ủy khối Trung ương như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 12 Quyết định 172-QĐ/TW 2013 thì mối quan hệ công tác của ban cán sự Trung ương với các các đảng ủy khối Trung ương như sau:

   1- Đảng đoàn, ban cán sự đảng phối hợp với các đảng ủy khối Trung ương trong công tác xây dựng Đảng ở đảng bộ, chi bộ theo phân công, phân cấp; định kỳ hằng năm hoặc khi cần, ban thường vụ đảng ủy khối chủ động trao đổi ý kiến với đảng đoàn, ban cán sự đảng để kịp thời phối hợp công tác.

   2- Ban thường vụ đảng ủy khối khi triển khai nhiệm vụ công tác đối với đảng bộ, chi bộ theo phân công, phân cấp có liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thì đồng thời thông báo cho đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan biết để phối hợp triển khai thực hiện.

   Trên đây là quy định về mối quan hệ công tác của ban cán sự Trung ương với các đảng ủy khối Trung ương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn