Mối quan hệ công tác của ban cán sự trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương

Ngày hỏi:20/03/2019

Xin chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức đảng đoàn, ban cán sự trung ương. Tôi có chút thắc mắc mong được giải đáp. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì mối quan hệ công tác của ban cán sự trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 13 Quyết định 172-QĐ/TW 2013 thì Quan hệ với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương như sau:

   1- Phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng ở các đơn vị thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể hoạt động trên địa bàn.

   2- Phối hợp đầy đủ, kịp thời, thường xuyên nhằm tạo sự thống nhất ý kiến trước khi quyết định về công tác tổ chức, cán bộ theo quy định phân cấp quản lý.

   3- Khi cần, đại diện đảng đoàn, ban cán sự đảng trao đổi với cấp ủy địa phương về nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nghe ý kiến của cấp ủy địa phương về các vấn đề có liên quan.

   Trên đây là quy định về mối quan hệ công tác của ban cán sự trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn