Mối quan hệ công tác giữa chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày hỏi:11/11/2016

Mối quan hệ công tác giữa chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Thư, đang sinh sống ở Bình Dương, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mối quan hệ công tác như thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Ngọc Như_091**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mối quan hệ công tác giữa chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định tại Điều 15 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, theo đó:

   Chính quyền địa phương tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội động viên Nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của chính quyền địa phương.

   Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Ủy ban nhân dân cùng cấp khi bàn về các vấn đề có liên quan.

   Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình của địa phương cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp.

   Chính quyền địa phương có trách nhiệm lắng nghe, giải quyết và trả lời các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

   Trên đây là quy định về mối quan hệ công tác giữa chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn