Mối quan hệ trong công tác quốc phòng của Chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương với các cơ quan khác

Ngày hỏi:21/08/2019

Mối quan hệ trong công tác quốc phòng của chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác như thế nào? Mong được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 99/2019/TT-BQP quy định mối quan hệ trong công tác quốc phòng của chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, cụ thể như sau:

   - Đối với ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy đảng, người đứng đầu bộ, ngành Trung ương (trường hợp chỉ huy trưởng là cấp phó của người đứng đầu): Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành về công tác quốc phòng;

   - Đối với Bộ Quốc phòng: Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quốc phòng;

   - Đối với Bộ Tư lệnh quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh quân chủng, binh chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và cơ quan quân sự địa phương các cấp: Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ngành quản lý thực hiện công tác quốc phòng;

   - Đối với ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và đơn vị tự vệ thuộc bộ, ngành Trung ương quản lý: Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng;

   - Đối với Chính trị viên: Phối hợp, hiệp đồng công tác;

   - Đối với phó chỉ huy trưởng và chính trị viên phó: Chỉ đạo, chỉ huy thực hiện công tác quốc phòng.

   Trên đây là mối quan hệ giữa chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong công tác quốc phòng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  An ninh quốc phòng
  Quốc phòng
  Ban chỉ huy quân sự
  Chỉ huy quân sự
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn