Mọi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đều là văn bản quy phạm pháp luật?

Ngày hỏi:19/08/2021

Theo quy định hiện hành thì có phải mọi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đều là văn bản quy phạm pháp luật không? Có căn cứ pháp lý không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định như sau:

   Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau:

   - Phê duyệt chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch;

   - Giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho cơ quan, đơn vị;

   - Thành lập trường đại học; thành lập các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban để thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian xác định;

   - Khen thưởng, kỷ luật, điều động công tác;

   - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức;

   - Các quyết định khác không có nội dung quy định tại Điều 20 của Luật.

   Như vậy, có thể thấy không phải mọi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đều là văn bản quy phạm pháp luật mà khi rơi vào một trong những trường hợp trên thì không được xem là VBQPPL.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn