Một số vấn đề cấp thiết trong các dân tộc nước ta hiện nay

Ngày hỏi:08/11/2019

Cho tôi hỏi theo quy định của Ủy ban dân tộc về bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức, thì vấn đề cấp thiết trong các dân tộc nước ta hiện nay là gì? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 6 Mục II Phần B Quyết định 778/QĐ-UBDT năm 2019 quy định một số vấn đề cấp thiết trong các dân tộc nước ta hiện nay như sau:

   - Các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề lịch sử nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Nhà nước và chế độ XHCN

   - Vấn đề xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc ở nước ta hiện nay

   - Quan hệ dân tộc đang đối mặt với những khó khăn, thách thức

   - Một số vấn đề về tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, tự ti dân tộc, định kiến, phân biệt, kỳ thị và chia rẽ dân tộc

   - Vấn đề thực hiện công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn