Mức chi bồi dưỡng tổ trưởng tổ giúp việc đại hội đảng bộ cấp huyện

Ngày hỏi:19/09/2019

Tôi là tổ trưởng tổ giúp việc trong kỳ đại hội đảng bộ thành phố trực thuộc tỉnh vừa qua, và tôi được chi bồi dưỡng là 300.000 đồng/tháng, cho hỏi mức chi trên có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 4 Quy định 39/QĐ-VPTW năm 2014 quy định chi bồi dưỡng viên các tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban phục vụ đại hội đảng bộ quận, huyện, thành, thị trực thuộc tỉnh, thành phố như sau:

   - Trưởng tiểu ban: 600.000 đồng/người/tháng.

   - Thường trực tiểu ban: 400.000 đồng/người/tháng.

   - Thành viên tiểu ban, tổ trưởng tổ giúp việc: 300.000 đồng/người/tháng.

   - Thành viên tổ giúp việc: 200.000 đồng/người/tháng.

   Đối với đại hội đảng bộ tương đương cấp quận, huyện, thành viên các tiểu ban, tổ giúp việc được hưởng chế độ bồi dưỡng tối đa bằng 60% mức bồi dưỡng theo quy định trên.

   => Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là tổ trưởng tổ giúp việc trong kỳ đại hội đảng bộ cấp huyện (thành phố thuộc tỉnh), do đó mức chi bồi dường 300.000 đồng/tháng là phù hợp với quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn