Mức chi hoạt động khác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức của Bộ Tài chính

Ngày hỏi:20/12/2018

Chào các anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của Bộ Tài chính. Anh chị cho tôi hỏi mức chi hoạt động khác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức của Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 11 Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2013/QĐ-BTC năm 2018, quy định mức chi hoạt động khác như sau:

   1. Đối với các mức chi hoạt động khác bố trí từ các nguồn kinh phí theo quy định khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 2 Quy chế này:

   a) Chi tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức:

   Thực hiện theo nội dung chi, mức chi tổ chức hội nghị quy định tại Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   b) Chi các hoạt động trực tiếp phục vụ cho công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức:

   - Chi khảo sát, điều tra, xây dựng, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Áp dụng nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia.

   - Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chi đi công tác để kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng: Áp dụng nội dung chi, mức chi quy định tại Quyết định số 1795/QĐ-BTC ngày 11/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   - Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức: Theo chi phí thực tế phát sinh, đảm bảo trong phạm vi dự toán được giao và phải có đầy đủ chứng từ, hóa đơn hợp pháp.

   2. Đối với các mức chi hoạt động khác bố trí từ các nguồn kinh phí theo quy định khoản 3, khoản 5 Điều 2 Quy chế này: Thực hiện theo quy định của đơn vị sự nghiệp công lập.

   Trên đây là quy định về mức chi hoạt động khác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức của Bộ Tài chính.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn