Mức chi xây dựng văn bản cho công tác thẩm định văn bản của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

Ngày hỏi:11/12/2019

Mức chi xây dựng văn bản cho công tác thẩm định văn bản của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương là bao nhiêu? Mong sớm nhận phản hồi từ thắc mắc nói trên. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức chi xây dựng văn bản cho công tác thẩm định văn bản của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quy định 09-QĐ/VPTW năm 2017 về chế độ chi tiêu hoạt động của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   Tổng mức kinh phí cho việc thẩm định văn bản như sau:

   - Văn bản trình tỉnh ủy: Mức chi tối đa 5.000.000 đồng/văn bản.

   - Văn bản trình ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy: Mức chi tối đa 3.000.000 đồng/văn bản.

   Kinh phí thẩm định do cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định chi.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn