Mục đích giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Ngày hỏi:25/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì mục đích giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mục đích giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên quy định tại Điều 2 Quyết định 124-QĐ/TW năm 2018, cụ thể như sau:

   Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp Phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 2 Quy định năm 2018 124-QĐ/TW Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT