Mục đích, yêu cầu biệt phái công chức, viên chức kiểm toán Nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:28/08/2018

Tôi tên Mỹ Huyền là công chức làm việc trrong ngành Kiểm toán Nhà nước. Vừa qua, có công tác đột xuất tôi được biệt phái sang để hỗ trợ, dù là không hài lòng lắm nhưng tôi vẫn thực hiện khi có Quyết định. Tuy nhiên, tôi muốn tìm hiểu chút ít về vấn đề này, nhờ các bạn hỗ trợ giúp, cụ thể: Mục đích, yêu cầu biệt phái công chức, viên chức kiểm toán Nhà nước được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mục đích, yêu cầu biệt phái công chức, viên chức kiểm toán Nhà nước được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy định luân chuyển, điều động công chức và biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước, mục đích, yêu cầu biệt phái được quy định như sau:

   1. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đột xuất, cấp bách mà chưa thể thực hiện việc điều động công chức.

   2. Để thực hiện công việc chỉ cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

   3. Biệt phái công chức, viên chức phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, khoa học, kịp thời trên cơ sở yêu cầu công tác, nhiệm vụ của cơ quan, phù hợp với trình độ năng lực của công chức, viên chức và tính chất công việc ở nơi công chức, viên chức đến làm việc.

   4. Công chức, viên chức được cử biệt phái phải chịu sự quản lý, phân công công tác của cơ quan, đơn vị nơi được cử đến. Cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức biệt phái có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức, viên chức biệt phái.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Mục đích, yêu cầu biệt phái công chức, viên chức kiểm toán Nhà nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn