Mức đóng Đảng phí của Đảng viên là chủ trang trại là là bao nhiêu?

Ngày hỏi:31/10/2018

Tôi được biết theo quy định của pháp luật thì tùy thuộc vào công việc và ngành nghề đang công tác các Đảng viên hàng tháng phải đóng một khoản đảng phí nhất định. Ban biên tập cho tôi hỏi. Trường hợp Đảng viên là chủ trang trại; chủ cửa hàng thương mại, sản xuất, kinh doanh dịch vụ là bao thì mức đóng đảng phí là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức đóng Đảng phí của Đảng viên là chủ trang trại là là bao nhiêu?
   (ảnh minh họa)
  • Đảng viên là chủ trang trại; chủ cửa hàng thương mại, sản xuất, kinh doanh dịch vụ là bao thì mức đóng đảng phí tại Công văn 141-CV/VPTW/nb năm 2011 hướng dẫn thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW về chế độ đảng phí do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như hồi:

   - Đảng viên là chủ trang trại; chủ cửa hàng thương mại, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, mức đóng đảng phí theo các khu vực như sau : Khu vực nội thành thuộc các thành phố trực thuộc Trung ương đóng đảng phí 30.000 đồng/tháng.

   - Khu vực nội thành đô thị loại I, loại II, loại III của các tỉnh trực thuộc Trung ương đóng đảng phí 25.000 đồng/tháng.

   - Khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (địa bàn khu vực III theo quy định của Chính phủ) đóng đảng phí 15.000 đồng/tháng.

   - Các khu vực còn lại đóng đảng phí 20.000 đồng/tháng.

   Như vậy, theo quy định trên thì đảng viên là chủ trang trại; chủ cửa hàng thương mại, sản xuất, kinh doanh dịch vụ thì mức đóng đảng phí phụ thuộc và khu vực đảng viên đó sinh sống.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn