Mức lương của Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp huyện tái cử

Ngày hỏi:09/01/2020

Lương của Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp huyện được tái cử là bao nhiêu? Mong nhận được giải đáp của anh chị. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mục IV Hướng dẫn 05-HD/BTCTW năm 2011 quy định mức lương của Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp huyện khi tái cử được hưởng lương như sau:

   - Cán bộ giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) chuyên trách Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp (từ Trung ương đến cấp huyện) hằng tháng được hưởng 100% của “mức lương chuẩn” (Bảng 7 ban hành kèm theo Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 14-12-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể) cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp.

   - Cán bộ được bầu tái cử hoặc được tái bổ nhiệm cùng chức vụ từ nhiệm kỳ thứ hai (đủ 60 tháng) được hưởng thêm 5% “mức lương chuẩn” của chức danh đảm nhận.

   - Cán bộ là bộ đội phục viên, xuất ngũ chưa hưởng trợ cấp một lần thì được đóng, hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   Mặt khác, tại Bảng 7 ban hành kèm theo Quyết định 128-QĐ/TW năm 2004 quy định mức lương chuẩn của Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp huyện như sau:

   STT

   Chức danh

   Mức lương chuẩn

   Mức lương thực hiện 01/10/2004

   Ngạch, bậc

   Hệ số

   7

   Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II

   Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đô thị loại III, quận thuộc thành phố Hà Nội, quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

   Bậc 5

   Chuyên viên

   3,66

   1.061,4

   8

   Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, thị xã và quận còn lại;

   Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II

   Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đô thị loại III, quận thuộc thành phố Hà Nội, quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

   Bậc 4

   Chuyên viên

   3,33

   956,7

   Như vậy, khi Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp huyện được tái cử sẽ hưởng thêm 5% “mức lương chuẩn” cho nhiệm kỳ lần thứ 2. Tức là nhận hệ số lương 3.33 x 5% = 3.4965.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn