mức lương khi được xét trúng tuyển vào biên chế Đà Nẵng.

Ngày hỏi:11/02/2015
Tôi tốt nghiệp trung cấp 2001 và về công tác Đà Nẵng theo diện thu hút nhân tài tại cơ quan ban ngành của Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch. Tôi được ký hợp đồng lao động dài hạn và hưởng mức luơng theo bậc trung cấp Tháng 09 năm 2013 tôi tốt nghiệp thêm bằng Đại Học và có bổ túc Bằng Đại Học cho cơ quan Tháng 01 năm 2014 tôi bắt đầu hưởng lương hệ Đại Học. Tháng 01 năm 2015, tôi được xét trúng tuyển vào biên chế Đà Nẵng. Hỏi: Sau khi vào biên chế, tôi sẽ được hưởng mức lương nào? Trung cấp hay Đại Học? Cơ quan tôi thông báo tôi được hưởng mức luơng trung cấp là đúng hay sai? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Năm 2001, ông (bà) tốt nghiệp Trung cấp, được ký kết hợp đồng lao động lại đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hưởng mức lương theo trình độ Trung cấp. Tháng 09 năm 2013, ông (bà) tốt nghiệp Đại học và bắt đầu hưởng mức lương theo trình độ Đại học vào tháng 1 năm 2014.

   Như vậy, trong thời gian từ năm 2001 đến thời điểm tháng 12/2004, ông (bà) là hợp đồng lao động được điều chỉnh bởi Bộ Luật lao động. Việc thỏa thuận về mức lương trong thời gian làm việc cho đơn vị do người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động.

   Đến tháng 01/2015, ông (bà) được xét trúng tuyển vào biên chế, ông (bà) là viên chức được điều chỉnh bởi Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Viên chức. Theo đó, tùy theo chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng mà ông (bà) được tuyển dụng. Nếu vị trí việc làm yêu cầu trình độ Trung cấp thì khi được tuyển dụng ông (bà) được xếp hưởng mức lương theo trình độ Trung cấp. Trường hợp bà tốt nghiệp Đại học thì xếp lương theo trình độ Đại học.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn