Mức lương trong thời gian tập sự

Ngày hỏi:12/12/2013
Ông Trần Hữu Chất đang công tác tại một Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy. Quyết định tuyển dụng của Ban Tổ chức có hiệu lực ngày 1/12/2011 và thời gian tập sự 12 tháng. Tháng 6/2012 ông Chất nhận bằng Thạc sĩ. Ông Chất muốn biết, ông có được hưởng lương bậc 2 hệ chuyên viên hay không?
  • Việc thông báo tuyển dụng, thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ được hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ. Theo đó:

   Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

   Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng bao gồm:

   – Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

   – Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

   Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

   Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển; trường hợp có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì được gia hạn không quá 15 ngày.

   Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển, trong thời hạn 15 ngày, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển; trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

   Trường hợp ông Trần Hữu Chất, sau khi có thông báo công nhận kết quả thi tuyển, ông đã gửi hồ sơ tuyển dụng đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức là Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong đó có bản sao các văn bằng và kết quả học tập trình độ đại học theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trên cơ sở yêu cầu trình độ đào tạo của vị trí dự tuyển và bản sao văn bằng, kết quả học tập trình độ đại học có trong hồ sơ tuyển dụng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ra quyết định tuyển dụng đối với ông Chất.

   Việc tập sự, thời gian tập sự thực hiện theo quyết định tuyển dụng đã ban hành, trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng.

   Khi ông Chất được tuyển dụng, ông chưa tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ, hồ sơ tuyển dụng không có bằng thạc sĩ, quyết định tuyển dụng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy căn cứ theo yêu cầu vị trí tuyển dụng là trình độ đại học và văn bằng đại học của ông có trong hồ sơ, do vậy ông không thuộc trường hợp áp dụng quy định: trong thời gian tập sự người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng, nêu tại Điều 22 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

   Trong quá trình công tác, ông Chất có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với công vụ đang đảm nhiệm, có mong muốn được xếp lương tương ứng với trình độ đào tạo mới thì cần làm đơn đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét điều chỉnh theo thẩm quyền.


  Nguồn:

  www.tuyencongchuc.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn