Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ từ 1/7/2020

Ngày hỏi:09/12/2019

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ từ 1/7/2020 là bao nhiêu? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 7 Thông tư 07/2017/TT-BNV quy định:

   Phụ cấp chức vụ lãnh đạo: Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ từ 1/7/2020 hệ số 0.4.

   Từ ngày 1/7/2020 lương cơ sở là 1,6 triệu đồng. Theo đó, Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ từ 1/7/2020 là 640.000 đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn